fbpx

Normalia CAD PartSolutions

Normalia CAD – biblioteka dla ZW3D CAD/CAM

Biblioteka części znormalizowanych PartSolutions to bezpłatny dodatek dostępny w modułach: ZW3D Standard, ZW3D Professional lub ZW3D Premium. 

Biblioteka normaliów działa w wersji 64 bitową we wszystkich modułach ZW3D 2015 i 2016.

 

Aby pobrać PartSolutions dla ZW3D wypełnij formularz:

{module Pobierz PartSolutions}

 

Po zainstalowaniu programu ZW3D można również pobrać z naszej strony darmowy dodatek PartSolution. PartSolution to tzw. Biblioteka normaliów.

PARTsolutions (http://www.part-solutions.com/) jest systemem katalogowym części standardowych i części od dostawców. Zawiera biblioteki parametryczne projektowania form i innych mechanicznych części, które mogą być udostępniane, parametrycznie definiowane i wprowadzone jako komponenty do ZW3D. W PARTsolutions biblioteki zawierają również ogólne mechaniczne komponenty maszyn, takie jak nakrętki, śruby, łożyska, wały, itp.

Można także “wprowadzać” części z ZW3D do PARTsolutions w taki sposób, że każdy użytkownik ZW3D będzie mógł je wczytać u siebie jako część znormalizowana. Kiedy wczytamy część z ZW3D do PARTsolutions komponenty pozostają w pełni parametryczne, dzięki czemu rodziny części mogą być dostarczane i wczytywane na żądanie. Patrz uwaga poniżej.

W celu zmiany wartości w PARTsolutions, musisz zbudować część w ZW3D z funkcji zmiennych wybierając Wstaw>zmienną. ZW3D obsługuje numeryczne i zmienne ciągów znaków. Aby utworzyć zmienną ciągu znaków, dołączyć wyrażenie w cudzysłowach (“This is string”).

 

Procedura instalowania i uruchamiania PartSolution:

  1. Instalujemy program ZW3D.
  2. Instalujemy dodatek PartSolution w katalogu ZWSOFT.
  3. Podczas instalacji dodatku PartSolution wybieramy normy, jakie nas interesują.
  4. Po zakończeniu instalacji PartSolution rozpocznie się instalacja norm.
  5. W celu uruchomienia dodatku, musimy uruchomić najpierw ZW3D.
  6. Z menu rozwijalnego Aplikacje wybieramy PartSolution>Wstaw 3-D.
  7. Otworzy się PartSolution.

 

Lista funkcji PartSolution dostępnych w ZW3D:

Funkcja

Opis

 

PARTassembly

Przywołuje PARTdataManager i umożliwia tworzenie/modyfikowanie i import zespołów (złożeń)

 

PARTconnection

Przywołuje PARTconnection i pozwala na tworzenie wkrętów/śrub do połączenia dwóch płyt/przedmiotów

 

PARTreplace

Pozwala użytkownikowi wybrać część i przywołać PARTdataManager w celu zamiany wybranej części na nową

 

PARTshell Check in

Daje możliwość wprowadzania rodzimych części wykonanych w ZW3D do PARTsolution

 

PARTshell Check out

Umożliwia użytkownikom wczytywanie rodzimych części wykonanych w ZW3D z Partsolution

 

 

Te polecenia są dostępne na poziomie części, szkicu i dokumentacji 2D w ZW3D. Upewnij się, że jesteś na właściwym poziomie (tj. Poziom części do wstawiania części 3D, itd.). Plik ZW3D musi być otwarty, a część, szkic lub dokumentacja 2D powinna być aktywna. Można utworzyć widok 2D z części w PARTdataManager, a następnie wstawić do ZW3D widok szkicu lub dokumentacji 2D.

Ponadto, importowanie plików PARTsolution jest dostępne poprzez menu Plik pod Import. Wybierz PS2 lub PS3 odpowiednio do importowania plików 2D lub 3D. Użytkownicy mogą pobierać za darmo dodatkowe części z partcommunity.com (wymagane jest darmowa rejestracja na portalu PartCommunity). Pobierz je jako 2D Metafile Cadenas lub Metafile 3D. Pliki muszą mieć rozszerzenie.ps2 lub . ps3 w celu zaimportowania do ZW3D. Jeśli partcommunity nie jest domyślnie ustawiony na te rozszerzenia, wtedy trzeba zmienić nazwę plików, zanim zostaną zaimportowane do ZW3D.

Na poziomie szkicownika / dokumentacji 2D, podczas eksportu widoków z PARTsolutions do ZW3D, zostanie stworzony i aktywowany arkusz rysunkowy o nazwie “PsAssembly”.