Obróbka CAM CNC

Obróbka CAM CNC

Program ZW3D CAM ma budowę modułową w postaci łączenia operacji frezarskich i tokarskich w jednej obróbce CAM. Dostępne są biblioteki narzędzi, dowolnie edytowalne przez użytkownika, a także przejrzysty rozkład parametrów operacji, dzięki którym optymalizacja procesu będzie znacznie łatwiejsza.
System ZW3D umożliwia obróbkę modeli 3D zaprojektowanych w programie CAD ZW3D, a także modeli importowanych plików neutralnych. Użytkownik ma do dyspozycji weryfikację bryłową obróbki, a także kodu NC, będącą rzeczywistym odwzorowaniem ścieżki narzędzia. Ponadto dostępna jest wizualizacja kodów NC, gdzie wyświetlany jest jedynie ruch narzędzia.

Program ZW3D dostarcza kompleksowe rozwiązanie dla całego procesu frezowania i toczenia. Oprócz tego program CAM umożliwia tworzenie własnych szablonów z gotowymi operacjami określonych przez zadane parametry obróbki oraz zdefiniowaną maszyną CNC. W ZW3D jest dostępna domyślna biblioteka narzędzi, ponadto istotnym udogodnieniem okazało się tworzenie własnej biblioteki składającej się z dostępnych narzędzi, którym nadane zostały wcześniej numery oraz oprawki.

Możliwości Obróbki CAM

Toczenie

Program CAM ZW3D umożliwia użytkownikom różne obróbki, m.in.: planowanie czoła, toczenie zgrubne, toczenie wykańczające, rowkowanie, gwintowanie, odcinanie oraz wiercenie tokarskie. Wszystkie operacje CAM zapewniają sprawne obliczanie i dokładne generowanie ścieżek narzędzia. Nie jest konieczne modelowanie 3D gwintu przy projektowaniu części, aby wytoczyć go w module CAM – określa się pozycję gwintu (ścianę) oraz jego parametry.

Obsługa od 2 do 5 osi CAM

W ZW3D możliwe jest automatyczne generowanie taktyk, które znacząco skracają czas tworzenia obróbki. Taktyki są dostępne między innymi dla otworów. Program automatycznie generuje obróbki dla wskazanych cech, dobiera odpowiednie narzędzia oraz optymalizuje parametry operacji.

Rozbudowany program ZW3D CAM

Dostępne są wszelkiego rodzaju obróbki w zależności od ilości osi oraz geometrii modelu. Każdą obróbkę możemy ograniczyć powierzchnią lub profilem, aby otrzymać ścieżkę narzędzia jedynie w zadanym obszarze, a nie na całej geometrii modelu. W programie CAM mamy do dyspozycji szereg obróbek zgrubnych i wykańczających, generowanych na wiele sposobów (spirala, zigzak itd.). Umożliwia to tworzenie różnych strategii obróbki w zależności od geometrii modelu.

Wygładzone przejścia

Operacja Wygładzone przejścia jest rodzajem obróbki zgrubnej, który utrzymuje stałe obciążenie narzędzia w materiale przy możliwie małej ilości wyjść. Jednokierunkowa obróbka generuje około 10% więcej skrawania.

Zachowanie stałego kąta opasania najlepiej widać na narożnikach. W przypadku obróbki Offset 2D frez porusza się po łuku o małym promieniu, co powoduje zwiększone obciążenie narzędzia. Operacja wygładzone przejścia obrabia ten sam narożnik w dwóch przejściach. Najpierw narzędzie porusza się po łuku o większym promieniu, następnie wraca i obrabia resztkę materiału przemieszczając się po mniejszym łuku.

Obróbka złożeń i poszczególnych komponentów

Program ZW3D wspiera również obróbkę zarówno całych złożeń, jak i poszczególnych komponentów. Wówczas możliwe jest wykorzystanie analizy kolizji narzędzia ze stołami lub uchwytami, a także oprawki narzędziowej z modelem. Po wykonaniu symulacji bryłowej utworzonych obróbek program umożliwia analizę pozostałego naddatku do obrobienia w następnych operacjach, a także analizę kolizji przy użyciu kolorów.

Po wykonaniu szeregu wybranych obróbek możliwy jest zapis aktualnego stanu przygotówki do pliku STL. Umożliwia to wykorzystanie wykonanego detalu jako półfabrykat do tworzenia kolejnych operacji.

3x Quick Mill

Definiowanie operacji frezowania 3x wiąże się z długim czasem kalkulacji ścieżki narzędzia. Dzięki Quick Mill po zmianie wstępnych parametrów obróbki aktualizacja ścieżki odbywa się znacznie szybciej. Program bierze pod uwagę tylko wprowadzone zmiany, nie tracąc czasu na ponowne przeliczanie pierwotnych ustawień operacji.

Istotne korzyści stosowania automatycznej kontroli posuwów:

  • Zmniejszenie czasu operacji – części są obrabiane szybciej.
  • Zmniejszenie zużycia narzędzia.
  • Bezpieczniejsze frezowanie, posuwy są optymalizowane w oparciu o obciążenie narzędzia. Posuw jest automatycznie redukowany, gdy AKP wykrywa większe obciążenie narzędzia zapobiegając jego uszkodzeniu lub złamaniu.

Ważne!

Automatyczna Kontrola Posuwów jest dostępna tylko w operacjach 3x frezowania.
AKP jest przeznaczona do używania w procesie operacji zgrubnych 3x frezowania, gdy zastosujesz AKP do obróbki wykańczającej czas pracy nie ulegnie znaczącej redukcji.