Professional

ZW3D CAD/CAM – moduł Professional

ZW3D CAD/CAM moduł Professional to program umożliwiający kompleksowe projektowanie form. Program oferuje pełen zestaw narzędzi do projektowania form wtryskowych i matryc. Wyposażony jest we wszystkie funkcje modułu ZW3D Standard.

Możliwości modułu ZW3D Professional

Moduł Professional zawiera wszystkie możliwości modułu Standard i jest rozszerzony o korpusy form. Umożliwia stworzenie form wtryskowych pod dany detal oraz dodanie korpusu lub znormalizowanych części.

Program pozwala na kompleksowe projektowanie 3D form wtryskowych, które można podzielić na kilka etapów:

Tworzenie gniazda formującego formy:

Automatyczne znalezienie linii podziału (w zależności od kąta pochylenia ścian),

lub ręczne przypisanie ścian należących do stempla i matrycy,

Utworzenie automatyczne/ręczne ściany podziału

Rozdzielenie stempla i matrycy

NormaliaDoForm

Tworzenie korpusu formy wtryskowej – konfigurowalne normalia do form wtryskowych:

Biblioteka normaliów Korpusów – HASCO, DME, LKM, MESBURGER, OXA_RABOURDIN, FATUBA, FCPK Bytów.

Możliwość edycji i zamiany normaliów na każdym etapia projekowania

Intuicyjny interfejs wyposażony w Kreator form wtryskowych

Tworzenie wypychaczy i innych elementów formy wtryskowej:

Automatyczne przycinanie wypychaczy modelem

Dowolna edycja na każdy etapie projektowania

Dużo złożenia z listą materiałową

Śruby, tuleje, słupy prowadzące itp.

WypychaczeDoForm

Tworzenie elektrod z tabelą elektrod

Automatyczne tworzenie elektrod

Lista elektrod w dokumentacji 2D

Możliwość przypisywania warstw do modeli 3D

Ciekawe funkcje

Wytłoczenie obrazu jest unikalną funkcją programu ZW3D i wyróżnia program ZW3D na tle konkurencji innych systemów CAD. Funkcja jest dostępna w module Standard oraz kolejnych bardziej zaawansowanych modułac